Chat Zalo Chat Messenger Phone Number Đăng nhập
Làm thế nào để squash commit tại local? | ManhPT's Engineering Blog

Làm thế nào để squash commit tại local? | ManhPT’s Engineering Blog

git history efbd32380ed685c9306ad04f3259d820

Vấn đề là…

Trong quá trình code chắc hẳn bạn thường xuyên tạo ra những dumb commit để tránh mất code, hoặc nhiều commit trùng tên nhau. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc gộp các commit (squash commit) đó lại thành một commit có ý nghĩa hơn chưa?

Squash commit (gộp commit) là một việc nên làm nhưng không phải ai cũng nghĩ đến. Thậm chí có nghĩ đến thì đa số cũng không muốn làm bởi sợ rằng có thể gây ra mất code. Xin được khẳng định luôn là code một khi đã được commit thì không mất đi đâu được, vô tư đi.

what is squash a6d5d562e1f261a48a4e93a461479961 Để squash commit, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh git rebase -i hoặc git rebase -interactive. Trong nội dung bài viết này tôi sẽ không giải thích về rebase. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để hiểu rõ ràng hơn:

 1. https://www.atlassian.com/git/tutorials/rewriting-history/git-rebase
 2. https://www.atlassian.com/git/tutorials/merging-vs-rebasing

Bài viết này nằm trong series về Git Workflow. Các bạn có thể tham khảo bài viết giới thiệu tại đây.

Trước khi squash Bạn nên kiểm tra lại lịch sử của mình trước

 • để xác nhận lại lần cuối những commit mà mình cần squash. Copy hash id của commit nằm ngay trước những
 • commit

 • cần squash

Screenshot 20190615 105526 371f2e609a78bed8c52c4b76aa66cb8f

Ví dụ trong ảnh trên, chúng ta có

tới

4 commit

giống nhau, cùng là update readme.md. 4 commit này làm chung một nhiệm vụ là update readme nên có thể gộp lại thành 1 commit, tránh tạo rác trong git history. Để squash được bạn cần có hash id của commit nằm trước tất cả các commit cần squash, VD trong ảnh sẽ là dbd01be2.

Bắt đầu squash commit

Tổng hợp các commit

 • $ git rebase -i dbd01be2 vào terminal tại root của project.
 • Màn hình

 • VIM editor sẽ hiện lên như hình sau, đôi khi vim không phải editor mặc định của git mà có thể là nano hay một editor nào đó khác do bạn thiết lập sẵn hoặc mặc định của hệ điều hành mà bạn dùng. Không cần quá lo lắng, mục đích chỉ là edit nội dung và cũng chỉ toàn là text mà thôi.

Screenshot 20190615 110625 c7da62aae87b8789886906eec1c1add6Trong

màn hình này, bạn sẽ

nhìn thấy 4 commit mà bạn chọn để squash sẽ nằm ở trên cùng, mỗi commit nằm trên 1 dòng với Nội dung gồm 3 phần: pick 7424f7c update readme.md pick là command, mặc định pick là giữ lại commit đó sau quá trình rebase và không thay đổi gì. 7424f7c

 1. hash id của
 2. commit

 3. update readme.md là commit message

message Để ý một chút bạn sẽ thấy các hướng dẫn rebase ở phía bên dưới (nằm trong vùng comment) nói chi tiết hơn về các action mà bạn có thể sử dụng khi rebase, hiện tại chúng ta chỉ quan tâm đến action squash mà thôi. Nếu bạn rebase lần đầu thì hãy đọc kỹ để hiểu rõ hơn về rebase.

Đổi action

của các commit cần squash

Tiếp tục

squash:

 • Nhấn i để có thể edit content
 • Trừ commit trên cùng, sửa command của 3 commit sau từ pick

thành squash

Screenshot 20190615 111753 60f8de366e9a7618cb40441ffff5d055

Chú ý: Ở màn hình này bạn cần đặc biệt cẩn thận với việc edit thông tin. Squash luôn là gộp với commit trước đó nên commit đầu tiên không thể là squash. VD như màn hình trên thì 3 commit sau sẽ được gộp vào commit đầu tiên và tạo ra 1 commit mới. Đừng xóa bất cứ dòng nào không phải commit #. Nếu bạn xóa 1 dòng thì commit tại dòng đó sẽ bị mất.

 • Nhấn Esc để thoải
 • khỏi INSERT mode

 • Gõ :wq để write nội dung và quit ra khỏi

VIM editor

Screenshot 20190615 112427 5068771750959c37381665afbfb7ea58

Cập nhật commit message của commit mới (commit sau khi gộp)

Bạn tiếp tục được chuyển tới một màn hình VIM editor mới. Nhiệm vụ lần này là để update commit message cho commit mới – là kết quả gộp của 4 commit trước đó. Git đơn giản tổng hợp lại 4 commit message trước đó để bạn có thể chọn hoặc sửa để thay thế mới.

Screenshot 20190615 112904 712a7efafdb441b02c7c81a36e4579ae

 • Xóa bớt và chỉ giữ lại những gì bạn thấy cần.
 • Comment có thể bỏ qua vì sẽ không được

 • đưa vào commit message thực tế
 • Gõ :wq

để write và quit

Kết quả trên command line

sẽ là:Sau khi

squash

commit Lịch sử git mới mà bạn nhận được sẽ là:Có thể thấy commit

được gộp lại là commit mới

hoàn toàn vì có hash khác. Trong trường hợp bạn muốn undo việc squash

, chỉ cần kiểm tra với git reflog:

Screenshot 20190615 114814 913818a38936c6023f2d0b6d3ad9518d

Ở bên trái bạn sẽ thấy các commit hash id cũ. Để undo bạn chỉ cần copy hash id của commit cuối cùng (trong 4 commit được gộp là 71e40e0) sau đó nhập vào terminal: $ git reset -hard 71e40e0 Kiểm tra lịch sử, Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Tuyệt cmn vời!

Bonus

Sau thời điểm reset bạn có muốn thử kiểm tra git reflog xem điều gì đã xảy ra không? Magic… :))<

img src=”https://manhpt.com/assets/images/Screenshot_20190615_120445-8c95bdbceeafd47d87fb758ded127c7c.png” alt=”” />

Contact US